Home > News & Tips > Knowledge > ถอดคำถาม-คำตอบ จากงานเสวนา “เจาะลึก…ลดหย่อนภาษีจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย”  

ถอดคำถาม-คำตอบ จากงานเสวนา “เจาะลึก…ลดหย่อนภาษีจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย”  

ตุลาคม 3, 2022 | 893 views

จากมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับกิจกรรมไมซ์ในไทย ซึ่งกรมสรรพากรได้ออกประกาศใช้รองรับสำหรับการจัดอบรมสัมมนา การแสดงสินค้าและนิทรรศการที่มีขึ้นภายในปี 2565 โดยทาง สสปน. และกรมสรรพากรได้ร่วมกันจัดงานเสวนาให้ความรู้ในเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2565 เราได้รวบยอดสาระสำคัญจากการพูดคุยครั้งนี้มาไว้ที่นี่

Q: กิจกรรมไมซ์รูปแบบไหนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในครั้งนี้ได้บ้าง?
A:  การจัดอบรม สัมมนาต่างๆ ภายในประเทศไทย และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า นิทรรศการต่างๆ ภายในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ภายใต้กิจกรรมทั้ง 2 ประเภทภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรมนั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2565


Q: ผู้ประกอบการไมซ์กลุ่มไหนที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ได้?
A: ต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย


Q: สิทธิประโยชน์การลดหย่อนแบบไหนที่จะได้รับ?
A: การจัดอบรม สัมมนาต่างๆ สามารถหักรายจ่ายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมจากการจัดอบรม สัมมนา โดยหักภาษีได้ตามที่จ่ายจริง และหักได้เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2 เท่า ตามเงื่อนไขดังนี้ 

หักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงานนั้นๆ ให้แก่ลูกจ้าง รวมทั้งค่าบริการของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากการสัมมนา โดยหักภาษี 2 เท่า สำหรับงานที่จัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวรอง (ตามประกาศของรัฐ) และ 1.5 เท่าสำหรับการจัดในที่อื่นๆ ทั้งนี้หากจัดแบบต่อเนื่องหลายแห่งให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกชัดเจนแล้วแต่กรณีว่าเข้าเกณฑ์ได้ 2 เท่าหรือ 1.5 เท่า แต่ถ้าหากแยกให้ชัดเจนไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่า

หลักเกณฑ์ที่ใช้หักค่าใช้จ่ายได้

  • ค่าห้องสัมมนา ค่าอาหารเครื่องดื่มตามปกติทางการค้า
  • ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก (ไม่ใช่สถานที่เดียวกันได้ แต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานนั้นๆ) 
  • รายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าบันทึกภาพและเสียง ค่าจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้อง **เงื่อนไขสำคัญ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต้องถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
  • ต้องจัดทำโครงการโดยมีเอกสารประกอบโครงการเพื่อแสดงในการประเมินภาษี (ในกรณีที่กรมสรรพากรขอดู) 
  • ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยต้องมีหลักฐานว่าได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
  • ค่าใช้จ่ายนั้นๆ ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2565

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้า งานออกร้านต่างๆ หรืองานแสดงนิทรรศการ สามารถหักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้านได้ 

หลักเกณฑ์ที่ใช้หักค่าใช้จ่ายได้

  • ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้จัดงาน (รัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ) ว่าได้เข้าร่วมจริง ในหนังสือรับรองจะต้องแสดงรายละเอียดว่าใครเป็นผู้จัดงาน จัดงานอะไร เมื่อไหร่ โดยรับรองว่าบริษัทท่านได้เข้าร่วมงานเป็นความจริง
  • ค่าใช้จ่ายนั้นๆ ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2565

อ่านรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่นี่


Q: สามารถยื่นใช้สิทธิ์นี้ได้ตอนไหน?
A: ตอนที่คำนวณภาษีเงินได้กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แนะนำให้ยื่นออนไลน์จะสะดวกกว่ายื่นแบบเอกสาร ได้ที่


Q: มีเพดานจำนวนที่จะหักภาษีได้มากน้อยแค่ไหน?
A: หักได้ทั้งหมดเท่าที่จ่ายจริง ทั้งกรณี 1.5 เท่า และ 2 เท่า โดยไม่จำกัด


Q: คำแนะนำจากสรรพากรและข้อควรระวัง 
A: หลักฐานการยื่นภาษีต้องครบถ้วนถูกต้อง โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีต่างๆ และควรยื่นภาษีออนไลน์จะสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีในการขอคืนภาษี จะรวดเร็วกว่าการยื่นระบบเอกสารมาก  

ที่มา : งานเสวนาออนไลน์ MICE OSS Clinic ในหัวข้อ “เจาะลึก…ลดหย่อนภาษีจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย วันอังคารที่ 27 ก.ย. 2565 รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/thaimiceoss

Was this article helpful?
YesNo